หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เรื่องผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : admin
อ่าน : 909
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เรื่องผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกดูเอกสาร