หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : admin
อ่าน : 920
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกาศ
เอกสารประกวดราคาจ้าง
บก01