หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (ส่วนแยก) ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : admin
อ่าน : 696
จันทร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (ส่วนแยก) ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)