หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : admin
อ่าน : 1132
จันทร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

((((( ประกาศ )))))

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ผู้สอบผ่านฯ เข้ามารายงานตัว/ลงทะเบียน/ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.- 4 มิ.ย. 60 หากไม่มารายงานตัวฯ ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และผู้สมัครที่ติดธุระไม่ได้มาสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 20พ.ค.60 ให้มาสอบในวันที่ 4 มิ.ย.60