หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรการศีลธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดย : admin
อ่าน : 626
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรการศีลธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐