หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร พุทธศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐
โดย : admin
อ่าน : 2041
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
พิมพ์