หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาบูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่ภาคปฏิบัติของพระนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนวังไกลกังวล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
โดย : admin
อ่าน : 29458
เสาร์์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
พิมพ์ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาบูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่ภาคปฏิบัติของพระนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนวังไกลกังวล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี