ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิมพ์พิกา ทัศนาวงศ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :สำนักงานวิทยาลัย
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :
Email :mcu.pimpika@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานวิทยาลัย
หน้าที่ในกลุ่ม :