ชื่อ - นามสกุล :นายทรงกฎ มงคลคลี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักวิทยาลัย
หน้าที่หลัก :สำนักงานวิทยาลัย
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :-
Email :songkod.new@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานวิทยาลัย
หน้าที่ในกลุ่ม :