ชื่อ - นามสกุล :พระครูสังฆรักษ์เรวัฒน์ เรวโต
ตำแหน่ง :รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
หน้าที่หลัก :สำนังานวิทยาลัย
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0848776350
Email :mcu.rawat@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานวิทยาลัย
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักงานวิทยาลัย