ชื่อ - นามสกุล :พระครูสังฆรักษ์เรวัฒน์ เรวโต
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
หน้าที่หลัก :สำนังานวิชาการ
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0848776350
Email :mcu.rawat@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :