ชื่อ - นามสกุล :พระมหาพงค์ศักดิ์ ฐิตวีโร,ดร.
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
หน้าที่หลัก :สำนักงานวิทยาลัย
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0888875264
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์
หน้าที่ในกลุ่ม :