ชื่อ - นามสกุล :พระครูประพัฒน์รัตนพงศ์
ตำแหน่ง :รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
หน้าที่หลัก :สำนักงานวิทยาลัย
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0986939564
Email :mcu.prapatrattanapong@gmail.co
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานวิทยาลัย
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักงานวิทยาลัย