ชื่อ - นามสกุล :นายวัชรกร กำแพงแก้ว
ตำแหน่ง :นักวิชาการการศึกษา
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0932238106
Email :mcu.watcharakorn@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :