ชื่อ - นามสกุล :นายนรินทร์โชติ รินชมภู
ตำแหน่ง :นักวิชาการการศึกษา
หน้าที่หลัก :จนท.โครงการพระสอนศีลธรรม
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0851063067
Email :rinchompu1@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :