ชื่อ - นามสกุล :นายไกรวิทย์ กฤตยชญ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0850309096
Email :kraiwit.kw@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :