ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกานต์มณี ใจเพชร
ตำแหน่ง :บรรณารักษ์
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0847109330
Email :mcu.kanmanee@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :