ชื่อ - นามสกุล :นายทรัพย์อนันต์ เตจ๊ะน้อย
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0869112953
Email :mcu.sapanunt@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :