ชื่อ - นามสกุล :นายประสิทธิ์ สมวัน
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :สำนักงานวิทยาลัย
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0831560677
Email :mcu.prasitsomwan@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานวิทยาลัย
หน้าที่ในกลุ่ม :