ชื่อ - นามสกุล :นายธำรงค์ ไหมทอง
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย
หน้าที่หลัก :สำนักงานวิทยาลัย
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0610261125
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานวิทยาลัย
หน้าที่ในกลุ่ม :