มจร. ติดอันดับ ๓๕ มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ประจำปี ๒๕๖๐

64

มจร ติดอันดับ ๓๕ มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ประจำปี ๒๕๖๐ (อันดับ ๓๐/๒๕๕๙) TOP Universities in Thailand by 2017, จากทั้งหมด 118 แห่ง การจัดอันดับนี้ใช้ความเป็นที่นิยมของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ตัดสินเพียงอย่างเดียว

Top Universities in Thailand

2017 Thai University Ranking 

Learn more

This webpage provides a Custom Search Engine to search for courses, programs or other higher education-related information provided by officially recognized/accredited Thai Universities, Colleges or other higher education institutions offering at least four-year undergraduate degrees, such as bachelor degrees, and/or graduate degrees in a traditional, non-distance education format. This webpage also includes our exclusive web metrics based 2017 Thai University Ranking , sometime also referred to as League Table, of all Universities in Thailand satisfying the above minimum requirements. The aim of our University Ranking, or League Table, is to provide an approximate non-academic ranking of all Thai higher education institutions based on the popularity of their official websites. The ranking is not intended to identify the best Universities in Thailand and should not be adopted as the main and only criteria for selecting a higher education institution where to enroll. For a better understanding of our mission and University Ranking Methodology please visit the About Us page. We strongly encourage University representatives to help us by reporting errors or updating, free of charge, their entire University profile.

 

ทีมา : http://www.4icu.org/th/