โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560

55

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย กำหนดจัดโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย