เรื่อง “การให้บริการที่เป็นเลิศ เหนือความคาดหวัง”

0
44171

การบรรยาย  เรื่อง “การให้บริการที่เป็นเลิศ เหนือความคาดหวัง” วิทยากร อ.ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จาก Key Solotions Training Co.,Ltd.

https://www.facebook.com/itmcu/videos/1758306447539439/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here