เรื่อง “Internet of things (Iot) : แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีกับงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย” วิทยากร นายภาณุภณ พสุชัยสกุลอาจารย์พิเศษประจำสาขาสารสนเทศศาสตร์

0
41605

ทยากร นายภาณุภณ พสุชัยสกุลอาจารย์พิเศษประจำสาขาสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,

บรรณาธิการนิตยสารโอเพนเซอร์สทเดย์

https://www.facebook.com/itmcu/videos/1758168234219927/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here