ประกาศผลรางวัลกิจกรรมรักการอ่าน

0
44

ประกศผลรางวัลแต่กลอนวันแม่และเรียงความวัน

 กิจกรรมเรียงความวันแม่

          รางวัลชนะเลิศ                     พระภานุวัฒน์      ปุญญฺสมฺภโว

          รางวัลชนะรองชนะเลิศที่ 1      พระณัฐฤทธิ์    แก้วมาลัย

          รางวัลชนะรองชนะเลิศที่ 2       สามเณรอภิมุข  ชิดชอบ

          รางวัลชมเชย                      นายมานิตย์  เอกลักษณ์บัณฑิต

          รางวัลชมเชย                       สามเณรจิราวุธ  หยกสิริสุขกุล

กิจกรรมการประกวดคำกลอนวันแม่

            รางวัลชนะเลิศ                     สามเณรวรวุฒิ  กันทะจักร

           รางวัลชนะรองชนะเลิศที่ 1      นางสาวศุลีพร  กองพรม

          รางวัลชนะรองชนะเลิศที่ 2       นางวิไล  ก้างยาง

          รางวัลชมเชย                        นายจิรายุทธ  ถาเบียง

          รางวัลชมเชย                        นายมานิตย์  เอกลักษณ์บัณฑิต

          รางวัลชมเชย                       นายเกรียงไกร  ปัญญาไชย

          รางวัลชมเชย                     พระมนตรี

          รางวัลชมเชย                     นายนิพงษ์   วงศา  

 

ติดต่อรับของรางวัลที่ได้ห้องสมุด  ตั้งแต่วันที่  19  สิงหาคม  2560

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here