ประกาศรายชื่อตอบคำถามกิจกรรมรักการอ่าน

0
41

 

 ผู้ได้รับรางวัล กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน วันสุนทรภู่

 

  • สามเณรณัฐฤทธิ์ แก้วมาลัย        ชั้นปีที่   2           คณะ รัฐประศาสนศาสตร์          (9.5 คะแนน)
  • สามเณรฉันทพัฒน์  ปูนันท์        ชั้นปีที่   2           คณะสังคมศาสตร์                    (8 คะแนน)
  • Phra Tumingala Chantasiri   ชั้นปีที่   2           คณะมนุษย์ศาสตร์
  • สามเณรสมาน นามจาย                ชั้นปีที่   2           คณะสังคมศาสตร์
  • สามเณร เกียรติศักดิ์  พิมพ์ปัน      ชั้นปีที่   2           คณะ มนุษย์ศาสตร์
  • ศราวุธ ยาวิชัย                           ชั้นปีที่   2           คณะ  มนุษย์ศาสตร์
  • สามเณรอภิมุข ชิดชอบ                ชั้นปีที่   2           คณะ  สังคมศาสตร์
  • พระใบฏีกาชยาศิษฏ์ สิทธิปญโญ    ชั้นปีที่   3           คณะพุทธศาสตร์

 

ติดต่อรับรางวัลได้ที่ห้องสมุด จนถึงวันที่   7  กรกฏาคม  2560

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here