เชิญร่วมกิจกรรมรักการอ่าน

0
36

เชิญนิสิตร่วมกิจกรรม ส่งเสริมรักการอ่าน      โดยมีกิจกรรมดั้งนี้

  1. นิสิตทุกรูป/คน เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถาม  วันสุนทรภู่

        (หมดเขตวันที่ 1 กรกฏาคม  2560) รับคำถามได้ที่ห้องสมุด

  1. กิจกรรมประกวดคำขวัญประจำห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

       (หมดเขตวันที่   25  กรกฏาคม 2560)

  1. กิจกรรมประกวดคำขวัญวันแม่ (หมดเขตวันที่ 12  สิงหาคม 2560)   
  2. กิจกรรมเล่าเรื่องหนังสือที่ชอบ (หมดเขตวันที่   25  กรกฏาค 2560)
  1. กิจกรรมประกวดเรียงความพ่อของฉัน (หมดเขตวันที่ 12  สิงหาคม 2560)   

ทุกกิจกรรมมีรางวัลนะค่ะ   

ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here