โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันนี้ (๑๔ มีนาคม ๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. พระรัตนมุนี, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย, รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เมตตาเปิดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย โดยมีพระสอนศีลธรรม จำนวน ๓๘๕ รูป เข้าร่วมโครงการ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*