รับสมัครนิิสิตใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2561  เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*