แจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม ปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1

ฝ่ายการเงินได้แจ้งโอนเงินงวด 1 /2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 มีผู้ส่งรายงาน จำนวน 317 รูป รวมเป็นเงิน 1,578,180.- บาท โอนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 และสามารถถอนเงินได้ในวันที่ 23 มกราคม 2561
รายละเอียดการโอนเงิน งวดที่ 1 พย – ธค 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*