งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาค ๖
(ลำปาง-เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน)
ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
ปีที่ ๓
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ฯ
ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

alt กำหนดการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม ปีที่ ๓ pdf reader

alt คำตั้งแต่คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม ปีที่ ๓ pdf reader

alt รายชื่อผู้สมัครเข้าประกวดระดับประถมศึกษา (รวมทุกรายการ) pdf reader

alt รายชื่อผู้สมัครเข้าประกวดระดับมัธยมศึกษา (รวมทุกรายการ) pdf reader

alt แผนผังห้องทำการแข่งขั้นงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม ปีที่ ๓ ทุกรายการ pdf reader

alt ระเบียบการและหลักเกณฑ์ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ pdf reader

alt ระเบียบการและหลักเกณฑ์ การประกวดกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี pdf reader

alt ระเบียบการและหลักเกณฑ์ การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ pdf reader

รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม : สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
จังหวัดน่าน  55000  โทร. 054-601-063 ,
หรือติดต่อนายณัฐสิทธิ์ ดวงแก้ว โทร.088-401-5948

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*