ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา” ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

                 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนิสิตจิตอาสา“ประชาร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรโดยวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนวัน จันทร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*