การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกพระสอนศีลธรรมเชียวชาญ

กราบนิมนต์พระอาจารย์พระสอนศีลธรรมทุกรูป สมัครเข้ารับคัดเลือกพระสอนศีลธรรมเชียวชาญ เพื่อจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่การสอนศีลธรรมและเป็นเผยแผ่ต่อไป สามารถสมัครในระบบออนไลน์และดาวโหลดเอกสารเพื่อเสนอผลงานได้ที่ www.krupra.net โทร.035 248 084 และขอรับเอกสารได้ที่ศูนย์พระสอนศีลธรรมทั่วประเทศ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*