โครงการพัฒนาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาด้วยระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศที่ทันสมัย

                                                                                                             วันอังคารที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560      วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จัดโครงการพัฒนาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาด้วยระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศที่ทันสมัย ระยะที่ 2 ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเวปไซต์ของส่วนงาน  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โดยกูรูนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดทำเวปไซต์ เพื่อให้บุคลาการก้าวสู่มืออาชีพในการพัฒนาเวปไซต์ของส่วนงานตนเองต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*