ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม เข้ารับโล่เกียรติคุณจาก พณฯท่าน นายกรัฐมนตรี

วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานมอบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยียมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส. การนี้พระศรีธรรมภาณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณประเภทผลงานดีเด่น ในการสนับสนุนงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ตามโครงการขับเคลื่อนงานพระสอนศีลธรรมเพื่อการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*