ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU CONTEST 3

ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU CONTEST 3 สมัครได้ที่ http://www.krupra.net/mcucontest3/ และเตรียมงานด้านศีลธรรมในรูปแบบมหกรรม เร็วๆนี้ สามารถติดตามข่าวสาร ได้ที่ เพจ MCU CONTEST 3 หรือสอบถามข้อมูมได้ที่ 035 248 084

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*