พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร พุทธศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐

0
597

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here