สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรมวันวิสาขบูชาโลก

0
606

นที่ 21 พ.ค.2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก พุทธศักราช 2561 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลักจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก  วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่  25-27 พ.ค.2561  และกำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 25  พ.ค.2561 ทั้งนี้จะมีการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 พ.ค. 2561

ในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานคติธรรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here