มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

0
376

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here