ร่างขอบเขตงาน (Tern of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างสำนักงาน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย โดยวิธีประกวอดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

0
126

TOR2

tor_60075089659_001

tor_60075089659_002

tor_60075089659_003

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here