วันพุธ, กันยายน 18, 2019

ค่าธรรมเนียมการศึกษา1/2561

ค่าเทอม1-2561วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่1/2560

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี1-2560

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปสศ.2560

คำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่1/2562

ทบ.13-คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม (1)

ขั้นตอนการผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน

1ขั้นตอนการลงขอผ่อนผันคลิก!