วันจันทร์, พฤศจิกายน 18, 2019
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศร่างรับฟังคำวิจารย์ ร่างคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศร่างรับฟังคำวิจารย์ ร่างคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตารางปปช คลิก TOR คลิก ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  ขั้นตอนการผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน

  1ขั้นตอนการลงขอผ่อนผันคลิก!

  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน(ชำระค่าเทอม)

  1ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน61คลิก!