วันพฤหัส, มกราคม 28, 2021
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่2/2562

  ประกาศค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่2/2562 ประกาศลงทะเบียนและค่าเทอม-2-62-ประกาศ แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่2/2562 ทบ.13-คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม2-2562

  ขั้นตอนการผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน

  1ขั้นตอนการลงขอผ่อนผันคลิก!

  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน(ชำระค่าเทอม)

  1ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน61คลิก!  

  ประกาศร่างรับฟังคำวิจารย์ ร่างคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศร่างรับฟังคำวิจารย์ ร่างคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตารางปปช คลิก TOR คลิก ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ