วันเสาร์, พฤษภาคม 30, 2020
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

    ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน(ชำระค่าเทอม)

    1ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน61คลิก!  

    ประกาศร่างรับฟังคำวิจารย์ ร่างคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    ประกาศร่างรับฟังคำวิจารย์ ร่างคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตารางปปช คลิก TOR คลิก ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ