001020
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
18
0
18
997
80
76
1020

IP ของคุณ: 54.224.158.232
Server Time: 2017-09-25 16:48:40

ประวัติห้องสมุด

 

 ประวัติห้องสมุด
           ห้องสมุดวิทยาลัยเชียงราย  เดิมมีชื่อว่า ห้องสมุดห้องเรียนวัดพระแก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  ตั้งอยู่บนชั้น ๑     อาคารศาลากลางหลังเก่า  ดอยจำปี จังหวัดเชียงราย  เป็นศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และงานวิจัย ได้เปิดให้บริการครั้งแรก       เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖   การดำเนินงานทางห้องสมุด ได้ยึดตามหลักงานภาระงานหลักของสำนักหอสมุดกลาง และแบ่งงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ

๑.    งานเทคนิคและงานทรัพยากรสารสนเทศ

๒.   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

  

เวลาขณะนี้

ข้อมูลหนังสือ