มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

ประชาสัมพันธ์

  • พิมพ์

รายชื่อหนังสือใหม่ 

ประจำเดือน พฤษภาคม  2560

 

          

 

ประมวลภาพเกี่ยวกับโครการต่างๆของหห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

 

            

  บรรยากาศนิสิตเข้าใช้ห้องสมุด                 บรรยากาศนิสิตใช้ห้องสมุดในเพิ่มความรู้           นิสิตเข้าร่วมอบรมการใช้ห้องสมุด

 

            

     นิสิตเข้ามาสแกนลายนิ้วมือ.                              คณาจารย์และเจ้าหน้่าที่                                 คณาจารย์และเจ้าหน้่าที่

        เพื่อใช้บริการห้องสมุด                            ร่วมเข้าอบรมการใช้ระบบ VTLS                     ร่วมเข้าอบรมการใช้ระบบ VTLS

 

 

เรียนเชิญนิสิตและผู้ใช้บริการ

 

 ร่วมกรอกแบบสอบถามการใช้บริการของห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

คลิ๊กที่นี่

 

สาระ/ความรู้

 

-  รางวัลหนังสือ ซีไรต์    http://www.pitploen.com/?p=765