รับสมัคร นิสิตใหม่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

734

รับสมัคร นิสิตใหม่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2563

สอบถามรายละเอียด โทร 052-020420,095-6795888,0819939900 www.facebook.com/คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร.เชียงราย