รับสมัคร นิสิตใหม่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

527

รับสมัคร นิสิตใหม่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 พฤษภาคม 2563

สอบถามรายละเอียด โทร 052-020420,095-6795888,0819939900 www.facebook.com/คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร.เชียงราย