เชิญร่วมเข้าร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ

444ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2561 ณ บ้านดอยสะโง้ หมู่ที่ 7 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย