ต้อนรับสหธรรมิก จากวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์

คณะผู้บริหารคณาจารย์ และนิสิตจากวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง มาเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างนิสิต และคณาจารย์    นำโดย  อาจารย์สุพล  ศิริ

ต้อนรับสหธรรมิก

ผู้บริหารคณาจารย์ และนิสิตจากวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง  มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และไปศึกษาดูงานที่ไร่เชิญตะวัน   แล้วได้พบพระอาจารย์มหาวุฒิชัย  หรือท่าน ว.วชิรเมธี