[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ตารางเรียน
    ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา
     ๑/๒๕๖๕
หลักสูตรการศึกษา

 > หลักสูตรปริญญาโท (พธ.ม.)
      - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
      - สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 > หลักสูตรปริญญาตรี (พธ.บ.)
      - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
      - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 > หลักสูตรปริญญาตรี (รป.บ.)
      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 > หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ
       - ประกาศนียบัตรการสอนศีล
        ธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

ห้องสมุด
  
หน้าเว็บห้องสมุด
รายชื่อหนังสือใหม่
สืบค้นหนังสือ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มจร.
ฐานข้อมูลงานวิจัย มจร.
ฐานข้อมูลบทความทางวิชาการ มจร.
ฐานข้อมูลหนังสือห้องสมุด มจร.
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ thailis
ฐานข้อมูลหนังสือ 2 ล้านเล่ม
ฐานข้อมูลหนังสือด้านรัฐศาสตร์
ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์
ฐานข้อมูล buddhist-elibrary
Link banner
e-Learning

ค้นหาจาก google
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 3/ต.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
89 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
203 คน
สถิติเดือนนี้
2179 คน
สถิติปีนี้
53671 คน
สถิติทั้งหมด
59089 คน
IP ของท่านคือ 3.238.204.167
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยทั่วไป
    เรื่อง : การบริหารทัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักพุทธภาวนา ๔

เจ้าของผลงาน : นายสมพงษ์ แซ่ท้อ
จันทร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 1305    จำนวนการดาวน์โหลด : 2070 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
   การรวมตัวกันเป็นสมาคมอาเซียนของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2559  ทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกต้องมีการปรับตัวในหลายๆด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ในด้านต่างๆที่จะปฏิบัติร่วมกันของกลุ่มประเทศสมาชิก    โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้านต่างๆกับประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนอกจากการพัฒนาตามแนวคิดของชาติตะวันตกแล้ว ยังสามารถนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของทรัพยากรบุคคลในองค์กร  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนับถือพุทธศาสนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมการพัฒนาตน ๔ ประการ หรือ หลักภาวนา ๔ ซึ่งประกอบด้วย ๑. กายภาวนา การเจริญ, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ  ๒) สีลภาวนา การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน  ๓) จิตภาวนา การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่นเบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น  และ ๔) ปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา, พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทัน เห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทำจิตใจให้เป็นอิสระ ทำตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา
 
    คำสำคัญ : การบริหารทัพยากร,  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 28/มิ.ย./2561
      การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย 28/มิ.ย./2561
      การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 28/มิ.ย./2561
      การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย 28/มิ.ย./2561
      นครแห่งศิลปะ : แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของวัดที่เป็น อารามหลวงของจังหวัดเชียงราย (งปม.2560) 17/ก.ย./2560